System ERP vs. RODO

System ERP vs. RODO

System ERP vs RODO 

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi nowa dyrektywa o ochronie danych osobowych (RODO). Będzie ona obowiązywać we wszystkich krajach UE i zastępuje dotychczasowe regulacje.  

rodo

Celem nowych regulacji jest dodatkowa ochrona prawa do prywatności obywateli UE.

Zmiany obejmą m.in. takie zagadnienia jak: 

  • zgody,

  • zasady zgłaszania naruszeń,

  • prawa obywateli w tym „prawo do bycia zapomnianym”,

  • obowiązki informacyjne,

  • ograniczenia w profilowaniu,

  • transfer danych poza granice EU. 

Procesy biznesowe wdrażane w systemach ERP służą różnym celom, ale ich wspólną funkcją jest wspieranie użytkowników ERP w danym procesie a w odniesieniu do RODO w realizacji praw podmiotów. Dlatego nie można oceniać zgodności systemu ERP z wymaganiami RODO, lecz można oceniać czy dany system ERP wspiera administratora odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w realizacji wymagań dyrektywy RODO.

Zarówno rozwiązania IFS Applications, jak i Epicor ERP są już przygotowane do wspierania firm w zakresie realizacji wymagań rozporządzenia RODO.

linia