Panel Ekspercki – Przemysł 4.0

Panel Ekspercki - Przemysł 4.0

Firma L-Systems wzięła udział w Panelu Eksperckim organizowanym przez firmę BPC Group będących wstępem do konferencji „Inteligentna fabryka – pełna automatyzacja przemysłu”.

Spotkanie odbyło się we wrocławskim hotelu Haston City i wzięli w nim udział przedstawiciele dostawców systemów ERP oraz zagranicznych dostawców systemów MES i APS. L-Systems reprezentowało producentów rozwiązania IFS Applications 9 oraz Epicor ERP.

Systemy ERP | Oprogramowanie dla firm

Na spotkaniu omówiono punkty styczne rozwiązań ERP i APS/MES w kontekście przemysłu 4.0, a także szanse wejścia na rynek polski nowych dostawców. 

Według danych analitycznych BPC Group (źródło: http://synergia-it.pl) aż 64% przedsiębiorstw w zarządzaniu produkcją stosuje jedynie moduł rozwiązania klasy ERP. Wciąż wiele firm (18%) w obszarze produkcji korzysta z rozwiązań opartych o arkusze Excel. Stopień wykorzystania rozwiązań specjalistycznych dedykowanych produkcji kształtował się następująco:

  • 21% wykorzystuje rozwiązania klasy MES

  • 28% stosuje systemy SCADA

  • 31% wykorzystuje aplikacje w obszarze utrzymania ruchu (CMMS)

  • 13% korzysta z systemów klasy APS

  • 7% wykorzystuje technologię RFID

Oznacza to, iż wielu polskich producentów będzie musiało sięgnąć po narzędzia pozwalające na optymalizację swoich procesów, aby utrzymać swoją konkurencyjność zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. 

linia