Nowy projekt rozwojowy w L-Systems!

Nowy projekt rozwojowy w L-Systems!

Nowy projekt rozwojowy w L-Systems!

W dniu 29.11.2019 r. nasza firma podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków UE,  do projektu pt.:

„Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa L-Systems sp. z o. o. sp. k. przez przeprowadzenie badań i prac rozwojowych nad Multi-robotem do zarządzania produkcją z agentami sprzętowymi, w oparciu o utworzoną infrastrukturę B+R”

Projekt przewiduje wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad autorskim rozwiązaniem systemu zarządzania produkcją w oparciu o koncepcję agentów. W efekcie badań zostanie opracowany prototyp Multi-robota do zarządzania produkcją z agentami sprzętowymi. Następnie w ramach projektu zaplanowano weryfikację, demonstrację i uzyskanie ostatecznej formy technologii Multi-robota zarządzającego produkcją.

Dzięki Projektowi stworzone zostaną specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla obszarów specjalizacji regionu Wielkopolski, wspierające rozwój praktycznie każdej specjalizacji regionu obejmującej przemysł wytwórczy.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Wartość projektu 881 246,10

Wkład Funduszy Europejskich 641 771,20

linia