Konsultanci L-Systems z certyfikatami IFS

Konsultanci L-Systems z certyfikatami IFS

Konsultanci L-Systems z certyfikatami IFS

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasi konsultanci Waldemar Matysiak, Paweł Zając oraz Daniel Osowski otrzymali certyfikaty IFS Cloud z obszaru utrzymania ruchu i serwisu. W październiku tego roku certyfikat otrzymał także Jacek Krajewski –  z obszaru łańcuchu dostaw IFS Applications 10.

Aby zdobyć certyfikat należy zdać egzamin złożony z 22 pytań. Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim, a czas jego trwania wynosi 30 minut. Otrzymanie pozytywnego wyniku świadczy o dogłębnym zrozumieniu zagadnień i potwierdza szczegółową znajomość wybranych obszarów systemu.

Do egzaminów przygotowują się także nasi pozostali konsultanci. Bardzo nas cieszy, że nasi pracownicy nieustannie się rozwijają i potwierdzają swoje wysokie kwalifikacje. Zawsze staramy się jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

Konsultanci L-Systems z certyfikatami IFS
Konsultanci L-Systems z certyfikatami IFS