Zostaliśmy odznaczeni tytułem Geparda Biznesu 2018 Informatyki

Zostaliśmy odznaczeni tytułem Geparda Biznesu 2018 Informatyki

gepard2018

Już na początku roku 2019 otrzymaliśmy kolejne wyróżnienie, tym razem zostaliśmy Gepardem Biznesu 2018 Informatyki.

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2019 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 856 firm branży informatycznej. Firmy te rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytut Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Raport opublikowany został na stronie http://europejskafirma.pl/18930,gepardy-biznesu-2018-branzy-informatycznej

Rok 2018 to konsekwentna kontynuacja realizacji misji firmy L-Systems polegającej na dostarczaniu i wdrażaniu kompletnych biznesowych środowisk informatycznych, nawiązywaniu w tym celu strategicznych partnerstw z liderami rynku, rozwoju własnego oprogramowania oraz opracowywaniu innowacyjnych dedykowanych rozwiązań bazujących na doświadczeniu klientów i badaniach naukowych. 

linia