Badanie Forrester Consulting

Badanie Forrester Consulting

Wskaźnik całkowitego wpływu ekonomicznego (The Total Economic Impact™) z systemów Epicor ERP

Na podstawie rozmów z sześcioma klientami firmy Epicor, firma Forrester przeprowadziła badanie mające na celu zanalizowanie potencjalnego zwrotu z inwestycji po wdrożeniu Epicor ERP. 

Celem ankiety była analiza potencjalnego zwrotu z inwestycji (ROI), który firmy mogą osiągnąć dzięki systemowi zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) firmy Epicor. Badanie jest oparte na wywiadach przeprowadzonych z grupą klientów firmy Epicor z całego świata.

Wzięcie pod uwagę specyfiki oraz doświadczeń ankietowanych firm pozwoliło firmie badawczej Forrester na stworzenie ram do oceny potencjalnych skutków finansowych, oraz zwrotu z inwestycji związanych z wykorzystaniem Epicor ERP w modelowym przedsiębiorstwie. Jak wynika z analizy, system Epicor ERP umożliwił uzyskanie (skorygowanych o ryzyko) korzyści pieniężnych w wysokości ponad 3,8 mln USD, zwrotu z inwestycji (skorygowanego o ryzyko) na poziomie 103 proc., zwrotu w okresie 15 miesięcy, a dodatkowo pozyskanie oszczędności na poziomie 1,25 mln USD, wynikające z poprawy wydajności działów sprzedaży. Łączne korzyści ekonomiczne wyniosły ponad 5 mln USD.

Ponadto, dzięki Epicor ERP modelowe przedsiębiorstwo uzyskało znaczące korzyści biznesowe oraz większą efektywność w obrębie zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania produkcją, planowania i harmonogramowania, sprzedaży, finansów oraz funkcjonalności informatycznych, w tym:

  • większą rotację zapasów, która skutkuje zmniejszeniem ich o 15 proc.,

  • 12 proc. oszczędność czasu (2500 godzin w ciągu roku) w kontroli produkcji dzięki funkcjonalnościom metodyki Epicor Kanban oraz produkcji odchudzonej Lean,

  • zwiększenie wydajności ze względu na zintegrowany system realizacji produkcji (MES) umożliwiający wgląd online w operacje oraz transakcje mające miejsce na terenie zakładu produkcyjnego, 

  • wzrost wydajności sprzedaży i poprawę satysfakcji klientów za pomocą dokładniejszego szacowania sprzedaży i realizacji zamówień, usprawnionego przetwarzanie zapytań oraz samoobsługowych sklepów e-commerce do składania i śledzenia zamówienia,

  • poprawę przejrzystości finansowej w ramach przedsiębiorstwa i kontrolę nad procesami sprawozdawczości finansowej, planowania i prognozowania, uwzględnienia standardów korporacyjnych, finansowych oraz tych, wynikających z zasad handlu międzynarodowego,

  • ciągłe doskonalenie i zwiększanie wydajności poprzez tworzenie i egzekwowanie unikalnych procesów biznesowych, alerty oraz przepływy pracy, które eliminują straty w kluczowych procesach biznesowych bez potrzeby dostosowywania oprogramowania,

  • stosunkowo krótki czas wdrożenia, obniżenie kosztów eksploatacji i przyspieszenie zwrotu z inwestycji (ROI).

System ERP Epicor to oprogramowanie biznesowe będące całościowym rozwiązaniem branżowym, zbudowane na architekturze zorientowanej na usługi i technologiach Microsoft.NET. Oferuje ono możliwość wyboru sposobu wdrożenia: w formie stacjonarnej, zarządzanej lub w chmurze jako usługa SaaS.

Badanie Forrester Consulting

Badanie skutków ekonomicznych Total Economic Impact™ Epicor ERP zostało wykonane przez firmę Forrester Consulting, w imieniu Epicor w czerwcu 2014.

linia