System ERP w chmurze? Poznaj zalety platformy IFS Cloud

System ERP w chmurze? Poznaj zalety platformy IFS Cloud

System ERP w chmurze? Poznaj zalety platformy IFS Cloud

System ERP serwisowany i zarządzany w chmurze? IFS wyszedł naprzeciw oczekiwaniom klienta i przedstawia rozwiązanie, które oferuje wiele rozbudowanych funkcjonalności w zakresie zarządzania realizacją projektów, planowania zasobów przedsiębiorstwa, zarządzania majątkiem i serwisem. Wszystko w ramach jednego, kompleksowego oprogramowania ERP – dzięki rozwiązaniom dostosowanym do konkretnych branż i obszarów biznesowych lub funkcjonalnych, chmura IFS zapewnia pełne spektrum możliwości.

Samodzielna eksploatacja, serwisowanie i utrzymanie systemu należy zazwyczaj do wymagających, kosztownych i czasochłonnych zadań. Pojawia się wówczas potrzeba pozyskania specjalistycznych kompetencji technicznych oraz poniesienia kosztów utrzymywanych zasobów. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi rozwiązanie IFS Cloud, którego wdrożenie pozwala na eliminację tego rodzaju problemów.

Środowisko lokalne czy IFS Cloud?

IFS ERP przedstawia 2 rozwiązania – system działający w „pełnej” chmurze oraz instalację lokalną (na sprzęcie własnym lub wynajmowanym z dowolnego Data Center np. Oracle Cloud). Klient samodzielnie wybiera środowisko, które jest dla niego bardziej optymalne pod kątem poniesionych kosztów i wymaganych zasobów własnych.

Obecnie przedsiębiorcy chętniej sięgają po rozwiązanie IFS Cloud na zewnętrznych, wynajmowanych zasobach w modelu subskrypcyjnym. Dlaczego? Z pewnością do głównych powodów zaliczyć można szybki i łatwy dostęp do infrastruktury, odliczenie kosztów operacyjnych oraz stałe opłaty na czas trwania umowy (negocjowaniu podlegają 5-letnie subskrypcje systemu IFS).

Dlaczego warto wdrożyć IFS Cloud w pełnej chmurowej wersji?

Dlaczego warto przenieść aplikacje na platformę IFS Cloud? Możliwości oprogramowania IFS pozwalają na prowadzenie inteligentnego i autonomicznego biznesu, wspierając dążenie klientów do rozwoju i sukcesu. Poniżej przedstawiamy osiem korzyści biznesowych, które przekonują przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu w pełnej chmurowej opcji:

1cloud

Finansowanie rozwiązań biznesowych bez zakłócenia przepływów pieniężnych

Działający w chmurze model subskrypcji oprogramowania umożliwia uwzględnienie w budżecie kwot corocznych wydatków. Koszty oprogramowania są równocześnie kosztami operacyjnymi, dlatego można je odjąć od przychodów przy sporządzaniu zestawień zysków i strat – kwoty zysku, które zostały objęte opodatkowaniem ulegają zmniejszeniu.

System ERP w chmurze? Poznaj zalety platformy IFS Cloud

Koncentracja na podstawowych obszarach działalności

Dzięki przyjęciu rozwiązania IFS Cloud pracownicy nie muszą poświęcać swojego czasu pracy na rutynowe działania administracyjne, instalowanie poprawek, czy utrzymanie systemu. Zaoszczędzony czas pozwala skupić się na ważniejszych zadaniach i realizowaniu priorytetowych dla przedsiębiorstwa projektów.

System ERP w chmurze? Poznaj zalety platformy IFS Cloud

Szybki zwrot z inwestycji

Decydując się na standardowe rozwiązanie IFS Cloud nie trzeba inwestować w dodatkowy sprzęt, oczekiwać na jego dostawę, wdrożenie i testowanie. Dzięki temu, że oprogramowanie działa w chmurze, można oczekiwać szybkiego zwrotu z inwestycji i skróconego czasu implementacji systemu.

System ERP w chmurze? Poznaj zalety platformy IFS Cloud

Mniejsza zależność od dostępności specjalistycznych kompetencji

Zarządzaniem rozwiązaniami w skali przedsiębiorstwa zajmują się eksperci w dziedzinie oprogramowania IFS – pracownicy nie muszą tracić czasu na wypracowywanie odpowiednich kwalifikacji, a pracodawcy ponosić kosztów z tym związanych. W związku z mniejszą zależnością od dostępności specjalistycznych kompetencji, firma może zmodyfikować proces rekrutacji, ograniczyć wydatki i skoncentrować uwagę pracowników na najistotniejszych zadaniach i projektach.

System ERP w chmurze? Poznaj zalety platformy IFS Cloud

Wyeliminowanie problemów związanych z trwałością sprzętu i zabezpieczeniami

Na bieżąco optymalizowana i aktualizowana w chmurze infrastruktura pozwala pozbyć się problemów wynikających z działania sprzętu i jego trwałości.

System ERP w chmurze? Poznaj zalety platformy IFS Cloud

Zachowanie elastyczności i skalowalności infrastruktury

Możliwości chmury pozwalają na zachowanie elastyczności i skalowalności infrastruktury. Dzięki przyjęciu rozwiązania IFS firma może znacznie szybciej reagować na przejęcia i sprzedaże jednostek organizacyjnych oraz zachodzące zmiany w strategiach rynkowych i biznesowych.

System ERP w chmurze? Poznaj zalety platformy IFS Cloud

Ograniczenie ryzyka

Zaawansowana infrastruktura chmury zapewnia wysoki poziom odporności i nadmiarowości systemu, tym samym gwarantując użytkownikom stały dostęp do aplikacji.

System ERP w chmurze? Poznaj zalety platformy IFS Cloud

Korzyści strategiczne i przewaga nad konkurencją

Nieskomplikowany i szybki proces wdrożania, eksploatacji i projektowania nowych usług w środowisku chmury – system proponuje wiele możliwości i nowych funkcji, które można udostępniać w krótkim czasie, przy zachowaniu niskich kosztów. Liczne korzyści strategiczne rozwiązania IFS Cloud pozwalają zyskać przewagę nad konkurencją.