ERP dla edukacji – Rozwój Wirtualnych Laboratoriów

Rozwój Wirtualnych Laboratoriów

ERP dla edukacji - Rozwój Wirtualnych Laboratoriów

W minionym tygodniu, 24 marca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu odbyło się spotkanie związane z rozwojem platformy Wirtualnych Laboratoriów. Miło nam ogłosić, że podjęta została decyzja o wprowadzeniu do platformy dydaktycznej najnowszej wersji oprogramowania iScala – wersji 3.5. Zaktualizowaniu ulegną również materiały dydaktyczne, które zostaną opracowane zgodnie z nową wersją systemu.

System iScala 3.5 wraz z zaktualizowanymi materiałami będzie dostępny dla szkół od września 2022 roku. Wtedy także planujemy przeprowadzić serię szkoleń dla nauczycieli.

Podczas spotkania zdecydowaliśmy także o wprowadzeniu do Wirtualnych Laboratoriów rozbudowanych treści edukacyjnych dotyczących transportu.

Do rozwoju platformy powołana została dedykowana grupa robocza, która przygotuje wytyczne zgodne z programem nauczania. Założono, że wyniki pracy grupy zostaną wdrożone do platformy Wirtualnych Laboratoriów, tak aby szkoły mogły z nich korzystać od semestru zimowego 2022/2023.