System ERP dla branży inżynieryjnej

System ERP dla branży inżynieryjnej

System ERP dla branży inżynieryjnej

Każdego dnia na całym świecie systemy ERP efektywnie wspierają działania biznesowe przedsiębiorstw. W zależności od branży oczekiwania i wymagania funkcjonalne systemu mogą się różnić. W przypadku branży inżynieryjnej możemy mówić o konkretnych obszarach w których obecność odpowiedniego oprogramowania ERP jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy – są to procesy związane z zarządzaniem projektami i ich rozliczaniem, zarządzaniem produkcją, a także gospodarką magazynowa i zarządzaniem dokumentacją.  

Do najważniejszych procesów charakterystycznych dla branży inżynieryjnej należą:

  • Proces projektowania (projektu/konstrukcji/wyrobu gotowego), w tym struktury projektowe/produktowe;
  • Proces budżetowania i planowania projektu/produkcji, w tym prognozowanie budżetów projektów dla różnych wersji, profile podziału budżetu, wielopoziomowe zatwierdzanie budżetów, harmonogramowanie projektu/produkcji oraz wykres gantt’a;
  • Proces realizacji projektu/produkcji, w tym kontrola realizacji budżetów i harmonogramów projektów, rejestracja czasu pracy zasobów własnych i obcych (podwykonawców);
  • Proces zakupowy usług i materiałów, w tym planowanie materiałowe (mrp i projektowe mrp), zakupy pod zlecenie produkcyjnej/projekt, rozliczanie prac podwykonawców, wynajem sprzętu, ścieżki akceptacji zakupu materiałów, umowy z dostawcami i podwykonawcami;
  • Proces zarządzania dokumentacją, od dokumentacji przedwykonawczej, przez protokoły odbioru, do dokumentacji powykonawczej włącznie;
  • Proces kontroli i rozliczania kosztów rzeczywistych projektu/produkcji, w tym zarządzanie umowami z inwestorem i związane z nimi zasady fakturowania, dedykowany wymiar analityczny dla projektów, analizy kontroli zaawansowania vs budżet;
  • Proces serwisowy, w tym monitorowanie urządzeń, zarządzanie wyposażeniem (m.in. obsługa parku maszynowego), różne typy obiektów serwisowych, obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna obiektów/produktów serwisowych.

System IFS ERP dzięki zaawansowanej funkcjonalności zarządzania projektami i obiegiem dokumentów skutecznie wspiera realizację produkcji procesowej, projektowej, dyskretnej i powtarzalnej. Zintegrowany pakiet aplikacji został zaprojektowany w taki sposób, aby zaspokoić wszystkie potrzeby firm inżynieryjnych a dzięki dostępności wielu modelów instalacji (na sprzęcie własnym, wynajętym Data Center, czy w Chmurze) dostarczy efektywną platformę wspierającą zarówno nowe produkty, jak i usługi serwisowe.

Do branż inżynieryjnych, których potrzeby rozumie i wspiera rozwiązanie IFS Cloud należą m.in.:

  • Branża konstrukcyjno-budowlana: rozwiązanie zapewnia systemowe wspieracie dla zarządzanie przedsięwzięciem konstrukcyjno-budowlanym oraz całym cyklem procesu powstawania obiektu infrastruktury: ofertą, szacowaniem, planem przedsięwzięcia, projektem obiektu, procedurami przetargowymi, materiałami i produkcją, budową i montażem, remontami i serwisowaniem.
  • Branża usług projektowych: systemowe wsparcie zorientowane na projekt, wspierające wszystkie procesy projektowania, budżetowanie, zarządzanie czasem i materiałami, zarządzanie dokumentacją projektową oraz powiązane z projektami zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi.
  • Branża projektowania i produkcji na zamówienie (ETO – Engineering To Order), w tym zaawansowanych technologii: system wspiera cały cykl „życia” produktu – od etapu projektowania, zarządzania  łańcuchem dostaw, produkcję, serwis (naprawy, modernizacje) oraz usługi posprzedażowe w zakresie części częściami zamiennych.