Jak nie WMS to co ?

Jak nie WMS to co ?

Każde przedsiębiorstwo posiadające magazyny musi prowadzić gospodarkę magazynową – to truizm. Jednak sprawna gospodarka magazynowa przekłada się na koszty związane z operacjami magazynowymi. 

Generalnym elementem usprawnień związanych z gospodarką magazynową jest wykorzystanie czytników kodów kreskowych. Chodzi o przyspieszenie czasu wykonywania operacji magazynowych oraz minimalizację błędów, czy pomyłek, których korekty pociągają za sobą znaczne koszty.

Jak nie WMS to co ?

Aby efektywnie wykorzystywać kody kreskowe w operacjach magazynowych, przedsiębiorstwa mają do wyboru dwa podejścia:

a)  Klasyczne WMS-y (Warehouse Management System, nazywane również systemami obsługi Magazynów Wysokiego Składu)

b)  Systemy mobilnej obsługi magazynu MWM (Mobile Warehouse Management) 

Czym się one różnią ? 

I w jednym i w drugim przypadku operacje magazynowe są wykonywane przez przenośne terminale kodów kreskowych.  Są także zintegrowane z systemami ERP, skąd pochodzą informacje o konieczności wykonania danych ruchów magazynowanych (przyjęć, wydań, przesunięć).  I jedne i drugie mogą skanować lokalizacje, etykiety z indeksami, opakowaniami, partiami. 

Podstawowa różnica jest w specjalistycznych algorytmach optymalizujących, np. optymalizacja ścieżki pobrań z magazynu to domena klasycznych systemów WMS. Systemy MWM radzą sobie z tym problemem przez uszeregowanie lokalizacji magazynowych w taki sposób, aby standardowa ścieżka poruszania się po magazynie pokrywała jak największą liczbę potencjalnych transakcji magazynowych. 

Jest jeszcze jedna opcja forsowana przez producentów systemów ERP – dedykowane nakładki pozwalające na wykonywanie operacji magazynowych. Niemniej jednak jest to opcja najmniej elastyczna. Dlaczego ?. Nawet w bardzo podobnych przedsiębiorstwach realizacja danego procesu magazynowego jest różna, dlatego w ramach wdrożeń interfejs aplikacji na terminalach kodów kreskowych zawsze podlega modyfikacji. Nakładki stworzone przez producentów systemów ERP zwyczajnie tego nie umożliwiają i często okazuje się, że nie są w stanie obsłużyć bardziej złożonych operacji magazynowych. 

Czy każde przedsiębiorstwo posiadające magazyny potrzebuje WMS ?  Odpowiedź jest stosunkowo prosta – to zależy, na jakim etapie sprawności procesów magazynowych znajduje się dana organizacja i czym się zajmuje, w rozumieniu liczby transakcji magazynowych. Przedsiębiorstwa produkcyjne zazwyczaj będą miały ich mniej niż firmy typowo dystrybucyjne, ale to nie zawsze dobre kryterium. Po prostu – im większa jest skala (liczba) transakcji magazynowych, tym większe są potrzeby optymalizacyjne. Np. skrócenie wykonywania operacji magazynowych nawet tylko o  5-10%, ale przy dużej skali pozwala na uzyskanie dużych oszczędności.  

Z doświadczenia wynikającego z wdrożeń systemu kodów kreskowych L-Systems MWM wiemy, że wdrożenie takiego systemu przekłada się w bardzo wysokim stopniu na podniesienie efektywności realizacji procesów magazynowych, nawet przy uproszczonych mechanizmach optymalizacji ścieżki pobrań. Dla wielu przedsiębiorstw wybór rozwiązania typu MWM jest rozwiązaniem optymalnych, ze względu na koszt, szybkość wdrożenia, prostotę obsługi i łatwość w integracji z systemem ERP. 

linia