Z jakimi problemami borykają się przedsiębiorstwa branży tworzyw sztucznych?

Z jakimi problemami borykają się przedsiębiorstwa branży tworzyw sztucznych?

Dostawcy Systemów IT postrzegają branżę tworzyw sztucznych jako źródło najciekawszych projektów wdrożeniowych. Przedsiębiorstwa tego sektora borykają się z wieloma problemami, które wymagają zastosowania nie tylko specjalistycznych narzędzi informatycznych, ale również ich integracji z parkiem maszynowym. Do najczęściej wymienianych problemów związanych z informatyzacją przedsiębiorstw tego sektora zaliczają:

  • Wieloreferencyjność – Możliwość jednoczesnego produkowania kilku różnych detali na tej samej formie (np.prawy i lewy detal)

  • Zarządzanie odpadami – Możliwość zarządzania odpadami i planowanie zawracania surowca do ponownego użytku

  • Zarządzanie kolorystyką – Możliwość segregacji kolorów i łączenia zleceń do siebie podobnych celem oszczędności odpadu

  • Planowanie i optymalizacja – Możliwość planowania i optymalizacji produkcji z uwzględnieniem konsekwencji w procesach sprzedaży i zakupu

  • Wyliczenie kosztu produkcji – Możliwość dokonywania konfiguracji w składowych obliczeń/podziału kosztów gniazda na trzy składowe

  • Przezbrajanie maszyn – Możliwość planowania przezbrojeń maszyn w systemie informatycznym

  • Symulacja realizacji zleceń – Możliwość monitoringu i analizy gniazd produkcyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami wybranych dostawców IT, którzy na co dzień realizują projekty wdrożeniowe dla przedsiębiorstw branży Tworzyw Sztucznych.

Rozliczenie zużycia surowców

Rozliczenie zużycia surowców jest nieodzownym wyzwaniem stojącym przed branżą tworzyw sztucznych. Jak je rozliczyć, kiedy surowce w mieszalnikach, dozownikach, wtryskarkach, wytłaczarkach, prasowarkach, kalanderach mogą być w zależności od wykorzystanych form użyte do różnych zleceń. Zwykłe rozliczenie odchyleń i prosty podział kosztów na zlecenia już nie wystarcza. Dopiero dynamiczne klucze alokacji kosztów wynikające z dynamicznie zmieniającego się zużycia surowców w odniesieniu do zleceń np. na podstawie liczby wyprodukowanych elementów, ich wagi, ilości braków czy jakichkolwiek innych policzalnych wartości pozwala na prawidłowe odniesienie kosztów surowców do danych zleceń produkcyjnych.

Zarządzanie formami

Innym często występującym zagadnieniem jest zarzadzanie formami. Są one nieodzowne w tej branży, mają swoją skończoną żywotność i jest ich ogromna ilość. Z jednej strony często formy należą do klienta (zapłacił za nie) ale przechowywane są u producenta. Z drugiej strony są niezbędnym elementem bez którego produkcja nie może się odbyć. Jak zarządzać magazynem takich form aby łatwo móc je znaleźć, jak i kiedy należy przeprowadzać ich kontrolę, konserwację czy wymianę ? Automatyzacja zbierania informacji o przebiegach (zużyciu), zapewnienie pełnej identyfikowalności (kody kreskowe), definicja form jako niezbędnego narzędzia ze swoim kalendarzem dostępności i jej wyłączeniami to na pewno elementy w których systemy informatyczne, takie jak IFS Application 9, mogą wspierać procesy w branży tworzyw sztucznych.

Artykuł pochodzi ze strony www.bpc-guide.pl

linia