Zarządzanie Wysyłkami – rozbudowany interfejs zleceń transportowych dla systemów ERP

Zarządzanie Wysyłkami - rozbudowany interfejs zleceń transportowych dla systemów ERP

Systemy ERP ze względu na swoją uniwersalność nie w każdym aspekcie posiadają rozbudową funkcjonalność. Doskonałym, często występującym przykładem takiego niedoboru funkcjonalności są funkcje związane z  kompletowaniem i realizacją wysyłek do klientów. Oczywiście systemy ERP posiadają funkcjonalności umożliwiające od strony „papierowej” realizację wydań z magazynu, ale funkcjonalności wspierające konkretne procesy w tym zakresie już niekoniecznie. A przecież, czy to w firmach produkcyjnych, czy dystrybucyjnych ten ostatni etap często decyduje o tym, jak postrzegana jest przez klientów dana firma.

 • Czy wszystkie elementy dla danego zamówienia są dostępne ?

 • Czy jesteśmy w terminie, czy grożą nam opóźnienia ?

 • Czy mamy wszystkie dokumenty niezbędne do przekazania firmom transportowym ?

 • Czy skompletowaliśmy dokładnie te elementy, te partie, jakie były przeznaczone dla danego klienta ?

 • Jaki towar i do których klientów chcemy umieścić na danym środku transportu?

To tylko niektóre zagadnienia, z którymi na co dzień borykają się osoby odpowiedzialne za procesy wysyłkowe. 

Zarządzanie Wysyłkami - rozbudowany interfejs zleceń transportowych dla systemów ERP

Jakie czynniki decydują o szybkiej i efektywnej realizacji tych procesów? Jest ich wiele, ale do najważniejszych na pewno należą: 

 • łatwość identyfikacji zamówień gotowych do rozpoczęcia realizacji procesu wysyłki, wizualne notyfikacje dostaw przeterminowanych i zbliżających się,

 • tworzenie listy podjęć z dokładnością do partii i jej wydruk lub przesłanie do przenośnych terminali kodów kreskowych w celu ich realizacji przez magazynierów

 • tworzenie zleceń transportowych (wybór kierowcy, przewoźnika, trasy itp.) oraz możliwość przypisania do nich konkretnych list podjęć wraz z wydrukiem niezbędnych dokumentów transportowych,

 • możliwość umieszczenia na liście podjęć towaru, który nie jest jeszcze dostępny w magazynie (w przypadku towarów jest to oczekiwana dostawa od dostawcy, w przypadku produktów oczekiwane przyjęcie z produkcji),

 • pełna historia wysyłek z możliwością filtrowania wg dowolnych kryteriów oraz możliwością wydruku z tego miejsca: zlecenia transportowego, listy podjęć czy WZ-tek,

Implementacja w systemie zarządzania wysyłkami powyższych funkcjonalności niesie z sobą określone korzyści.  Do najważniejszych z nich należą:

 • zmniejszenie pomyłek przy realizacji procesów wysyłkowych,

 • zwiększenie wydajności procesów wysyłkowych,

 • łatwa identyfikacja przeterminowanych i zbliżających się wysyłek,

 • pełna identyfikowalność list pobrań i zleceń transportowych,

 • optymalizacja załadunku środków transportu.

Jeżeli system Zarządzania Wysyłkami będzie zintegrowany z systemem ERP, także w zakresie zleceń produkcyjnych, możliwe nawet będzie umieszczanie na liście podjęć produktów będących jeszcze w trakcie produkcji.

Czy rzeczywiście firmy potrzebują takich rozwiązań ? Nasze doświadczenia z wdrożeń rozwiązania L-Systems Zarządzanie Wysyłkami jednoznacznie wskazuje na podniesienie sprawności organizacji w zakresie przygotowywania wysyłek, podniesienie terminowości dostaw i obniżenie kosztów ich kompletacji. Jeżeli połączymy je z innymi funkcjonalnościami takimi jak system obsługi kodów kreskowych (np. L-Systems MWM) czy systemami realizacji zleceń produkcyjnych (np. L-Systems MES) korzyści będą jeszcze większe.

linia