L-Systems wspiera raportowanie u producenta wiązek kablowych

L-Systems wspiera raportowanie u producenta wiązek kablowych

Firma El-cab Sp. z o.o. specjalizująca się w produkcji wiązek kablowych dla autobusów, pojazdów wojskowych, maszyn rolniczych, pojazdów szynowych i branży morskiej wybrała system QlikView jako rozwiązanie w zakresie raportowania i analiz biznesowych. 

Celem wdrożenia była poprawa efektywności raportowania i analiz oraz odciążenie użytkowanego systemu ERP. 

Wdrożeniem QlikView objęte zostały wszystkie działy firmy EL-Cab i łącznie z rozwiązania korzysta obecnie 60 użytkowników. 

Rozwiązanie dostarczone i wdrożone zostało przez firmę L-Systems, która w ramach projektu przygotowała  3 rozbudowane aplikacje dla użytkowników końcowych w oparciu o stworzone modele danych w ramach integracji.

L-Systems wspiera raportowanie u producenta wiązek kablowych
linia