iScala 3.1 – najnowsza wersja systemu Epicor iScala

iScala 3.1 - najnowsza wersja systemu Epicor iScala

W II kwartale 2017 Epicor wprowadza na rynek najnowszą wersję systemu Epicor iScala 3.1. Nowa wersja to zmiany funkcjonalne takie jak np. wprowadzenie Elektronicznej Platformy Zgodności pozwalającej na przetwarzanie danych systemowych na zakres i format danych wymaganych przez różnorodne instytucje państwowe. W nowej wersji duży nacisk położono także  na unowocześnienie interfejsu użytkownika.

Nowy interfejs (UI) zapewni m.in. większą łatwość użytkowania, łatwiejszy dostęp do kluczowych funkcjonalności aplikacji, uproszczenie konfigurowalności,  wiele predefiniowanych schematów kolorystycznych.

Systemy ERP | Oprogramowanie dla firm

Podstawowa układ interfejsu składa się z następujących elementów

  • Struktury menu (1) z możliwością wyszukiwania funkcji systemowych (2)

  • Podpowiedzi w zakresie ostatnio używanych funkcji (3)

  • Ulubione funkcje użytkownika (4) zorganizowane w grupach

  • Okienko statusu (5) – wyświetlanie informacji takich jak bieżąca firma, roku obrotowego spółki, użytkownik, itd.

Systemy ERP | Oprogramowanie dla firm

W ramach poruszania się po formatkach (ekranach wprowadzania danych) uwzględniono m.in.:

  • Przeglądarkowy interfejs wprowadzania danych

  • Uproszczone przełączanie między kartami aplikacji

  • Wybór predefiniowanych schematów kolorystycznych przypisanych użytkownikowi.

Systemy ERP | Oprogramowanie dla firm

System Epicor iScala 3.1. został także wyposażony w menu kontekstowe umożliwiające wykonywanie dodatkowych działań, co dodatkowo usprawniło nawigację w ramach aplikacji. 

Wprowadzone zmiany pozwolą użytkowników aplikacji w uproszczony, a dzięki czemu jeszcze bardziej efektywny sposób pracować z aplikacją. 

linia