Połączenie spółek L-Systems sp. z o. o. z L-Systems sp. z o. o. sp. k.

Połączenie spółek L-Systems sp. z o. o. z L-Systems sp. z o. o. sp. k.

Połączenie spółek

W związku planowanym połączeniem firm L-Systems Sp. z o.o. i L-Systems Sp. z o.o. Sp. K. publikujemy plan ich połączenia. Połączenie ma na celu uproszczenie struktury właścicielskiej oraz uzyskanie efektywniejszego zarządzania działalnością poprzez wykorzystanie zasobów obu spółek.

Połączenie spółek nie wpłynie w żaden sposób na realizację projektów i zobowiązań każdej z nich. Spółka przejmująca tj. L-Systems sp. o.o, na podstawie art. 494 KSH wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej tj. L-Systems sp. z  o.o. sp. k. Zmianie ulegnie jedynie numer NIP i REGON. Zmiana, zgodnie  z przepisami KSH, nie wymaga aneksu do umów z naszymi kontrahentami.

Planowana data powzięcia uchwały o połączeniu to 27.04.2021, a planowana data wpisu połączenia do KRS to pierwsza połowa maja 2021r.

linia