Rozwiązania branżowe dla firm


Firma Epicor® oferuje branżowe rozwiązania dla firm na całym świecie. Rozwiązania te wykraczają poza ramy tradycyjnego systemu ERP i zapewniają unikalne dla danych branż funkcjonalności

Nasze rozwiązania są dostosowane do potrzeb firm z branży produkcji, dystrybucji, handlu detalicznego, hotelarstwa, usług i innych branży specjalistycznych. Wiemy, że nie ma jednego dobrego rozwiązania dla wszystkich, stosujemy zatem wyjątkową koncepcję „warstw biznesowych”, w ramach której nasze oprogramowanie nowej generacji może być wdrażane w firmach o różnej wielkości (od najmniejszych uczestników rynku do największych międzynarodowych koncernów) i o różnym stopniu złożoności prowadzonej działalności (od producentów metalu, przez dystrybutorów samochodów, firmy usługowe do sprzedawców detalicznych korzystających z wielu kanałów sprzedaży). Dostrzegamy potrzebę wykorzystania geograficznej różnorodności zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów, nasze kompleksowe oprogramowanie umożliwia zatem wyprzedzenie konkurencji dzięki zapewnieniu większej efektywności działań i doskonałej obsługi klienta.

Oprogramowanie nowej generacji dla firm

Rozumiemy współczesną dynamiczną gospodarkę, czynniki stymulujące zmiany oraz związane z tym możliwości. Wiemy również, że czasami trudno jest dostosować się do wymagań i zmiennej sytuacji na rynku.

Zapewnienie wysokiej jakości oraz efektywnych procesów w ramach całej firmy to czynniki które decydują o wielkości sprzedaży i zadowoleniu klientów. Oferowane przez Epicor oprogramowanie nowej generacji ułatwia zatem firmom działającym na rynku lokalnym, regionalnym lub globalnym optymalizację wyników w ramach całej prowadzonej działalności.


Przemysł lotniczy oraz zbrojeniowy


Epicor for Aerospace and Defense to rozwiązanie do globalnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), stworzone z myślą o organizacjach wytwarzających i dostarczających produkty oraz usługi dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego.

Czytaj więcej

Branża motoryzacyjna


Epicor for Automotive to rozbudowany system do zastosowań biznesowych, zawierający wielokrotnie nagradzane, zintegrowane aplikacje. Zapewni elastyczność i skalowalność niezbędną do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie najważniejszych zasobów.

Czytaj więcej

Produkcja urządzeń medycznych


Epicor for Medical Devices to rozwiązanie do globalnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), stworzone z myślą o firmach produkujących urządzenia medyczne.

Czytaj więcej

Przemysł maszynowy i elektomaszynowy


Epicor for Industrial Machinery to rozbudowane, a jednocześnie łatwe w obsłudze rozwiązanie do globalnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, stworzone z myślą o firmach produkujących urządzenia przemysłowe i środki trwałe.

Czytaj więcej

Przemysł chemiczny


Rozwiązania firmy Epicor umożliwiają różnym wytwórcom z branży chemicznej (wraz z zajmującymi się wytłaczaniem, wtryskiwaniem, formowaniem termicznym i produkcją folii i toreb foliowych) skrócenie terminów dostaw, zarządzanie surowcami, zmniejszenie ilości zapasów oraz zwiększenie zysku.

Czytaj więcej

System dla przemysłu meblarskiego


Rozwiązania Epicor przeznaczone dla branży drzewnej to wyjątkowe narzędzia stworzone z myślą o zapewnieniu o wiele wyższej sprawności operacyjnej, skróceniu czasu realizacji zamówień i obniżeniu kosztów operacyjnych dzięki większej przejrzystości procesów biznesowych.

Czytaj więcej

Sprzęt elektryczny i elektroniczny


W obliczu konkurencyjnego rynku i zmieniających się oczekiwań klientów, producenci z branży elektronicznej i przemysłu zaawansowanych technologi muszą przewidywać nowe trendy i wyprzedzać konkurencję pod względem jakości produktów, kosztów produkcji i terminów dostaw.

Czytaj więcej

Obróbka metali


Epicor zdaje sobie sprawę, że na współczesnym globalnym rynku czynnikiem skłaniającym producentów metali do inwestowania w nowe technologie, wspomagające rozwój ich przedsiębiorstw jest przede wszystkim możliwość maksymalizowania zysku i zwiększania przewagi konkurencyjnej.

Czytaj więcej

Kontakt

L-Systems sp. z o.o. spółka komandytowa

Biuro Poznań:

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Biuro Piła:

ul. Okrzei 18/102, 64-920 Piła

L-Systems@L-Systems.pl

www.L-Systems.pl

+48 67 349 11 09