Wirtualne Laboratoria | Formularz

Wirtualne Laboratoria
do nauki przedsiębiorczości i logistyki

Wirtualne Laboratoria to metoda kształcenia przedsiębiorczości i logistyki opracowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Gwarantuje ona wykorzystanie światowej klasy systemu ERP (służącego do planowania zasobów i zarządzania przedsiębiorstwem, użytkowanego na co dzień w dużych firmach produkcyjnych, handlowych i logistycznych) z poziomu szkolnej pracowni komputerowej. Przez stronę internetową nauczyciele i uczniowie logują się do systemu informatycznego realizując w nim przygotowane przez specjalistów zadania w wirtualnych przedsiębiorstwach. Uczniowie zdobywają dzięki temu praktyczne umiejętności niezbędne w późniejszej pracy zawodowej lub w dalszym toku kształcenia w uczelniach wyższych. Innowacyjność Wirtualnych Laboratoriów została doceniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przyznało naszej platformie pierwsze miejsce w kategorii szkolnictwo zawodowe.
Oferowane przez nas rozwiązanie wyróżnione zostało także przez Polskie Towarzystwo Logistyczne. Platforma powstała w ramach projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” POKL.03.03.04-00-010/10, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jako owoc ponad dwuletniej współpracy przedsiębiorców, specjalistów z WSL, firmy L-Systems oraz blisko 7500 uczniów i nauczycieli z ponad 200 szkół średnich z całej Polski.

Wirtualne Laboratoria | Formularz

Co dostaje szkoła?

  • Dostęp do systemu informatycznego klasy ERP – Epicor iScala
  •  Materiały dydaktyczne opracowane przy współpracy firm produkcyjnych, handlowych i logistycznych, w postaci wirtualnych skryptów, podręczników, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz filmów dydaktycznych i informacyjnych dostępnych w wersji on-line;
  • Szkolenia internetowe z zakresu pracy z systemem dla nauczycieli, wzbogacone filmami instruktażowymi oraz udział w certyfikowanych warsztatach szkoleniowych;
  • Kompleksową pomoc techniczną i merytoryczną świadczoną przez ekspertów firmy L-Systems;
  • Możliwość użytkowania Wirtualnych Laboratoriów na wielu kierunkach kształcenia;
  • System certyfikacji dla nauczycieli i uczniów.

Zachęcamy do wypełniania formularza w celu uzyskania oferty edukacyjnej ERP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZWIĘKSZ ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY SWOJEJ SZKOŁY!