Zarządzanie portami i terminalami przeładunkowymi


W skali globalnej powstaje coraz więcej nowych portów, a przypływające do niech statki są coraz większe. Wymogiem koniecznym jest optymalizacja kompleksowej obsługi tych statków, ponieważ armatorzy i operatorzy logistyczni decydują się na rozładunek w najbardziej wydajnym porcie.

Automatyzacja portów rośnie, a ich majątek stanowi połączenie wielu różnych elementów infrastruktury: mosty, tory kolejowe, jezdnie, dźwigi nabrzeżne, wozy bramowe i wahadłowe oraz parki logistyczne z urządzeniami chłodniczymi do przechowywania towarów.

To wszystko sprawia, że rola oprogramowania EAM do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, polegająca na zapewnieniu dostępności wszystkich zasobów fizycznych, wysokiej wydajności i minimalizacji przestojów, staje się jeszcze bardziej krytyczna.

Możliwość zarządzania różnymi złożonymi rodzajami aktywów, w tym płynna integracja GIS.

Jedno zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jakością, BHP i ochroną środowiska, ryzykiem i incydentami bezpieczeństwa.

Rozwiązanie do fakturowania oraz integracja systemu operacyjnego do zarządzania dostarczanymi usługami.

MAPA ROZWIĄZANIA

Źródło: IFSworld.com 

IFS - system ERP - szczegóły

Kontakt

L-Systems sp. z o.o. spółka komandytowa

Biuro Poznań:

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Biuro Piła:

ul. Okrzei 18/102, 64-920 Piła

L-Systems@L-Systems.pl

www.L-Systems.pl

+48 67 349 11 09