Zarządzanie majątkiem własnym i utrzymanie ruchu - Branża kapitałochłonna


Rozwiązania firmy IFS Applications dla przedsiębiorstw z branży kapitałochłonnej ułatwiają zarządzanie projektami, zarządzanie majątkiem (EAM - Enterprise Asset Management),zarządzanie jego integralnością oraz procesami utrzymania ruchu dla firm produkcyjnych. Firma IFS oferuje branżowe rozwiązania wspierające zarządzanie m.in. dla branży hutniczej i metalurgicznej, przemysłu górniczego i wydobywczego, sektora ropy i gazy oraz przemysłu celulozowego i papierniczego.

W niezależnych rankingach system ERP IFS Applications jest uznawany za wiodące, globalne oprogramowania dla przedsiębiorstw. Oferuje rozwiązania dla:

  • Przemysłu papierniczego i metalurgicznego

  • Górnictwa i branży usług okołogórniczych

  • Sektora ropy i gazu 

  • Portów i terminali przeładunkowych

  • Producentów energii

  • Sektora telekomunikacji

  • Sektora przesyłu i dystrybucji energii

  • Branży wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków

 

Oprogramowanie ERP do zarządzania USŁUGAMI SERWISOWYMI

Rozwiązanie EAM dla przedsiębiorstw z sektora TELEKOMUNIKACYJNEGO

System ERP do zarządzania CYKLEM ŻYCIA INFRASTRUKTURY dla branży PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

System ERP do zarządzania  MAJĄTKIEM I NAPRAWAMI dla PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO

Oprogramowanie ERP i   EAM dla SEKTORA GÓRNICTWA

Rozwiązanie ERP do zarządzania PORTAMI PRZEŁADUNKOWYMI

Oprogramowanie dla branży WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, oczyszczali ścieków: ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM i OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ

Źródło: IFSworld.com 

IFS - system ERP - szczegóły

Kontakt

L-Systems sp. z o.o. spółka komandytowa

Biuro Poznań:

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Biuro Piła:

ul. Okrzei 18/102, 64-920 Piła

L-Systems@L-Systems.pl

www.L-Systems.pl

+48 67 349 11 09