Webinarium L-Systems i Epicor – film

Webinarium L-Systems i Epicor - film

Webinarium organizowane wspólnie przez firmę L-Systems oraz Epicor, odbyło się 26 października.

Na spotkaniu przekazaliśmy informacje na temat planów biznesowych firmy Epicor oraz przedstawiliśmy kilka rozwiązań dedykowanych dla systemu iScala, dla różnych działów firmy:

  • dla działu finansowego – najnowsze informacje w zakresie JPK,

  • dla działu zakupów i sprzedaży – narzędzia zwiększające efektywność codziennej pracy z systemem iScala,

  • dla działu produkcji – rozwiązanie dla wsparcia procesów planowania i raportowania produkcji.

Zachęcamy do obejrzenia zarejestrowanego filmu:

linia