Niemal 90 proc. przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologie sztucznej inteligencji

Niemal 90 proc. przedsiębiorstw zamierza zainwestować w technologie sztucznej inteligencji

technologia-sztucznej-inteligencji

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował o wynikach globalnego badania opinii kadry kierowniczej na temat sztucznej inteligencji oraz przyjętych strategii wdrażania takich technologii.

W ankiecie wzięło udział 600 osób z całego świata reprezentujących szeroką gamę sektorów i korzystających z różnych rozwiązań technologicznych, takich jak systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania usługami serwisowymi w terenie (FSM).

Główne wnioski:

  • Około 90% respondentów planuje wdrożenie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) w pewnym zakresie w różnych obszarach działania firmy. Najczęściej wskazywanym obszarem inwestycji jest automatyka przemysłowa, w której 44,6% badanych zamierza zrealizować projekty związane z technologiami AI. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) oraz planowanie zapasów i logistyka to dziedziny, które znalazły się na drugim miejscu (38,9% w obu przypadkach).

  • W odpowiedzi na pytanie o sposób planowanego zastosowania sztucznej inteligencji 60,6% respondentów stwierdziło, że oczekuje wzrostu produktywności zatrudnionych obecnie pracowników. Niemal połowa badanych (47,9%) uważa, że technologie tego rodzaju posłużą do wzbogacenia oferowanych klientom produktów i usług. Około 18,1% ankietowanych myśli o zastąpieniu części obecnych pracowników systemami sztucznej inteligencji.

  • Większość respondentów przewiduje wzrost produktywności dzięki technologiom sztucznej inteligencji, zaś 29,3% uważa, że jej zastosowanie doprowadzi do zmniejszenia poziomu zatrudnienia w ich branży. Z tego powodu 56% badanych wyraża opinię, że należy przygotować się na taką sytuację poprzez zmianę programów edukacyjnych i przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z narzędzi AI, które pozwolą zwiększyć produktywność ich pracy. Z kolei 23,4% ankietowanych spodziewa się pojawienia się na rynku nowych miejsc pracy dla osób zwolnionych z powodu zastosowania mechanizmów sztucznej inteligencji, a 15,4% proponuje wprowadzenie krótszego, 30-godzinnego tygodnia pracy.

„Sztuczna inteligencja przestała być nową technologią. Jest obecnie wdrażana w wielu przedsiębiorstwach w celu automatyzacji procesów biznesowych, a wyniki naszych badań potwierdzają taki obraz rynku” — powiedział Bob De Caux, wiceprezes IFS ds. technologii sztucznej inteligencji i zrobotyzowanej automatyzacji procesów. „Istnieje wiele konkretnych przykładów usprawnienia procesów podejmowania decyzji dzięki szybszemu udostępnieniu użytkownikom bardziej szczegółowych i istotnych z ich punktu widzenia informacji. Na rynku następuje transformacja, a w tych warunkach konwergencja różnych technologii, na przykład sztucznej inteligencji, zrobotyzowanej automatyzacji procesów i internetu rzeczy, prowadzi do powstania nowej formy automatyzacji procesów biznesowych. Przedsiębiorstwa gotowe wdrożyć takie rozwiązania uzyskają dostęp do narzędzi i usług umożliwiających osiągnięcie konkurencyjnej pozycji i uzyskanie przewagi nawet nad dużymi korporacjami”.

Jedną z firm, które zdecydowały się już teraz wdrożyć systemy automatyki przemysłowej wykorzystujące robotykę, jest Cheer Pack, czołowy amerykański producent opakowań. Przedsiębiorstwo to zbudowało flotę autonomicznych pojazdów opartych na funkcjach sztucznej inteligencji w celu robotyzacji procesu transportu surowców w swojej fabryce w Stanach Zjednoczonych. Firma zdążyła już odnotować spory zwrot z tej inwestycji.

Dyrektor działu informatyki w firmie Cheer Pack, Alex Ivkovic, stwierdził: „Oczekujemy, że uda nam się zmniejszyć koszty o ponad 1,5 miliona USD rocznie. Ponadto każdy pracownik będzie teraz wykonywać obowiązki związane ze stanowiskiem wymagającym większych kompetencji, co pozwoli nam uniknąć problemów z brakiem personelu”

„Jeśli przyjrzymy się wynikom ankiety i konkretnym scenariuszom działań realizowanych przez naszych klientów, dojdziemy do wniosku, że dzięki automatyzacji rozwiązań technologicznych przedsiębiorstwa mogą już dziś uzyskać korzyści biznesowe i finansowe” — dodał Bob De Caux. „Sztuczna inteligencja to bardzo modny obszar, jednak aby osiągnąć sukces, niezbędna jest transformacja obecnie stosowanych modeli biznesowych. Same technologie nie stanowią uniwersalnego rozwiązania żadnego problemu. Za to, jeśli stworzymy właściwy model danych i racjonalnie wybierzemy jego zastosowania, systemy sztucznej inteligencji mogą przyczynić się do wzrostu produktywności i uzyskania korzyści zarówno w bieżącej działalności operacyjnej, jak i w szerszym kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa. Technologie tego typu będą wkrótce w tej lub innej formie stosowane przez ogromną większość podmiotów na rynku, a inteligentne procesy przyniosą firmom realne korzyści w dłuższej perspektywie czasowej”.

Zródło IFS 

linia