Zostaliśmy odznaczeni tytułem Geparda Biznesu 2017 Informatyki

Zostaliśmy odznaczeni tytułem Geparda Biznesu 2017 Informatyki

gepard-informatyki-2017

Już na początku roku 2018 otrzymaliśmy kolejne wyróżnienie, tym razem zostaliśmy Gepardem Biznesu 2017 Informatyki.

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w styczniu 2018 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskało 1160 firm branży informatycznej. Wartość rynkowa każdej z firm wzrosła o więcej niż 10 proc.

Instytut Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Raport opublikowany został na stronie http://europejskafirma.pl/16050,gepardy-biznesu-2017-informatyki/

Rok 2017  to konsekwentna kontynuacja realizacji misji firmy L-Systems polegającej na dostarczaniu i wdrażaniu kompletnych biznesowych środowisk informatycznych, nawiązywaniu w tym celu strategicznych partnerstw z liderami rynku, rozwoju własnego oprogramowania oraz opracowywaniu innowacyjnych dedykowanych rozwiązań bazujących na doświadczeniu klientów i badaniach naukowych. 

linia