TMS - system zarządzania transportem


Planowanie dostaw towaru i inwentaryzacja środków transportu.

Aplikacja planowania transportu służy do automatycznego rozdziału zamówień od klientów na dostawy. System tworzy propozycję, grupując zamówienia w trasy. Bierze przy tym pod uwagę m.in. godziny przyjęcia towaru przez klientów, dostępne środki i metody transportu oraz koszty realizacji dostaw.

Korzysta z map cyfrowych w celu planowania tras oraz ich późniejszej wizualizacji.

tms system zarzadzania transportem

Parametry generacji, postęp i podgląd wyników

Dodatkowo aplikacja pozwala na zarządzanie danymi dotyczącymi ewidencji pojazdów, kierowców, pilnuje terminów polis, przeglądów itp. W celu określenia lokalizacji klienta system korzysta z danych adresowych i wykorzystuje je do geolokalizacji.

Algorytm

System wykorzystuje technologię programowania genetycznego do układania tras pojazdów. Cechą charakterystyczną tego typu algorytmów jest możliwość generowania dobrych tras (nie zawsze najlepszych) w bardzo krótkim czasie. Programy napisane z wykorzystaniem tej technologii potrafią szybko układać trasy dla bardzo dużych zbiorów danych wejściowych, w przypadku których algorytmy dokładne (znajdujące najlepsze rozwiązanie) mogłyby szukać rozwiązania nawet wiele lat. Inną cechą programowania genetycznego jest czynnik losowy mający wpływ na wynik - dwukrotne wywołanie programu z identycznymi danymi może doprowadzić do zwrócenia różniących się tras (chociaż obydwie są porównywalnej jakości np. pod względem oszczędności itp.). Warto również dodać, że obliczenia można przerwać w dowolnym momencie - chociaż w takim przypadku wynik będzie gorszy niż znalezienie optymalnego rozwiązania (bliskiego idealnemu). W celu przyspieszenia pracy, system bazując na danych mapowych, okresowo tworzy mapę odległości między klientami firmy. W zależności od zdefiniowanych parametrów, odświeża te odległości oraz generuje wartości dla nowych punktów (klientów).

Parametry pracy

System umożliwia zarządzanie m.in. następującymi parametrami:

 • Maksymalny czas obliczeń:

  • Zwykle im dłuższy czas, tym lepszy wynik

  • Długość pracy algorytmu automatycznego reguluje się suwakiem

  • Dla jednego samochodu i 10 zamówień wynik optymalny uzyskiwany jest po kilku sekundach

 • Wybór dostępnych samochodów (domyślnie wszystkie)

 • Wybór zamówień (domyślnie wszystkie na dany dzień)

 • Długość rozładunku (globalnie lub dla klienta)

 • Maksymalna ilość punktów na trasie

 • Maksymalny czas pracy kierowcy i tolerancja przekroczenia czasu pracy

 • Maksymalna ładowność pojazdów i tolerancja przekroczenia ładowności pojazdu

 • Klient może zdefiniować wiele punktów początku i końca trasy (magazyny firmy, baza, parking itp.)

 • Wykorzystywane zasoby komputera (ilość rdzeni)

Uruchomione generacje wykonywane są w tle i można podejrzeć w dowolnej chwili ich postęp oraz przerwać obliczenia, aby zobaczyć wygenerowane wyniki.

Trasy

Trasy zawierają listę zamówień i klientów ułożonych w kolejności odwiedzin. Podana jest godzina rozpoczęcia każdej z tras, czas łączny oraz ładowność. Użytkownik dla każdego z punktów widzi, ile kilometrów jest między poszczególnymi punktami oraz ile czasu zajmie przejazd, czyli także, o której godzinie będzie w każdym z punktów. Istnieje możliwość ręcznej korekty trasy. System pozwala także podejrzeć trasę na mapie cyfrowej w formie graficznej.

 tms system zarzadzania transportem

Trasy, szczegóły i podgląd na mapie

 Trasy mają statusy:

 • Wygenerowana

 • Zaakceptowana

 • Anulowana

 • Zrealizowana

 Generacje mają takie dane jak:

 • godzinę startową i końcową

 • czas trwania (czas jazdy i postojów)

 • długość w km całej trasy i jej poszczególnych odcinków

 • obciążenie w samochodu

 • liczbę punktów na trasie- kwota zamówień z trasy

Dane

Kierowcy

System ewidencjonuje dane dotyczące kierowców, ich przypisanie do pojazdów oraz tras. Poza danymi kontaktowymi przechowuje informację o uprawnieniach i ich ważności, a także o zdarzeniach z możliwością wyszukiwania (kolizje, wypożyczenia wyposażenia dodatkowego itp.)

Pojazdy

Poza listą pojazdów i ich specyfikacją, system przechowuje dane o numerach i szczegółach dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, czy warunkach gwarancji. Z pojazdem związane są polisy ubezpieczeniowe. Aplikacja ta przypomina automatycznie o terminach ich wygaśnięcia. System przechowuje wszystkie zdarzenia związane z pojazdem (naprawy, stłuczki, tankowania, wymiany opon itp.) oraz dane wartościowe.

Zdarzenia

System rejestruje różnego rodzaju zdarzenia jak np.: naprawy, holowanie, tankowania, mycie, opłaty, szkody, zmiana stanu pojazdu itp. Dla tych zdarzeń, oprócz opisu, daty zajścia oraz powiązanej osoby, mogą być rejestrowane związane z nimi kwoty i dane finansowe. Dla szkód przechowywane są szczegóły i sposób likwidacji efektów zajścia.

Klienci

Klienci, poza danymi adresowymi oraz preferowanymi godzinami odbierania dostaw, posiadają dane dotyczące ich pozycji GPS. Pozycja ta jest generowana automatycznie na podstawie adresu. Może być także pobrana z systemu zewnętrznego lub istnieje możliwość jej zgeokodyfikowania. Taka lokalizacja klienta polega na pokazaniu wybranego obszaru mapy na podstawie adresu oraz zaznaczeniu na niej dokładnej pozycji.

tms system zarzadzania transportem

Lista klientów i dane szczegółowe

Na karcie klienta widać także historię dostaw wraz z ich statusem, datą i godziną, tonażem oraz podglądem zamówienia.

Zamówienia

Zamówienia, podobnie jak klienci, mogą być importowane bezpośrednio z systemu zintegrowanego firmy lub w postaci plikowej.

Zamówienia mają statusy:

 • Nieprzydzielone

 • Przydzielone

 • Zaakceptowane

 • Zrealizowane

Terminy

System przechowuje i ostrzega o upływie terminów związanych m.in. z:

 • Ubezpieczeniem OC , AC, NW

 • Przeglądami technicznymi i gwarancyjnymi

 • Datą legalizacji tachografu

 • Zdarzeniami, np. wymianą opon itp.

 • Ważnością dokumentów

 Zalety

 • Inwentaryzacja środków transportu

 • Monitoring zdarzeń transportowych

 • Pełna historia zleceń transportowych i wizualizacja na mapie

 • Szybkość działania - obsługa wielu rdzeni procesora zależnie od możliwości komputera, na którym jest uruchomiony i woli użytkownika

 • Równoległa praca - możliwa praca z systemem równolegle z procesem układania tras, jeśli zadanie jest skomplikowane i dokonanie obliczeń jest czasochłonne

 • Podział pracy – czasochłonne tworzenie macierzy odległości odbywa się w nocy w trybie zadaniowym

Korzyści

 • W pełni automatyczne planowanie transportu

 • Optymalizacja wyników

 • Redukcja kosztów logistycznych

 • Podniesienie wydajności pracy

 • Lepsza jakość obsługi klienta

 • Kontrola kosztów logistycznych

 • Monitoring zdarzeń transportowych

 • Inwentaryzacja środków transportu

 • Integracja z systemami zewnętrznymi (WMS)

 • Integracja z systemami przewoźników

Import / Eksport

Większość danych może być importowana lub eksportowana z systemów zewnętrznych. Może odbywać się to okresowo i automatycznie lub ręcznie z pliku w ustalonym formacie. Typowe dane, które są importowane, dotyczą listy klientów oraz zamówień do realizacji. Eksportowane są trasy grupujące zamówienia.

 

Kontakt

L-Systems sp. z o.o. spółka komandytowa

ul. Okrzei 18/102, 64-920 Piła

L-Systems@L-Systems.pl

www.L-Systems.pl

+48 67 349 11 09

Formularz kontaktowy

Proszę wprowadzić imię i nazwisko
Proszę wprowadzić nazwę firmy
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowe dane
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Należy zaznaczyć, aby formularz został przesłany
(*) pola obowiązkowe